Café Form

Café Form finns inte längre kvar i Vallentuna Kulturhus. Det är nya ägare som har tagit över och driver café i våra gamla lokaler.

Mia och Liisi